Презентация

„ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД извършва разработки за използване на алтернативни енергийни източници.

Фирмата разполага с необходимите съоръжения, специалисти, опит и професионализъм за проучване възможностите за използване на вятърната енергия в перспективни зони. Всеки един от експертите в нея е високо квалифициран професионалист с умения за работа в екип.

„ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД извършва монтаж на кула с датчици за измерване параметрите на вятъра (скорост, посока, влажност, барометрично налягане и т.н.), обработва получената информация и дава заключения за пригодността на площадката за изграждане на вятърна електроцентрала.

„ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД проектира, узаконява, доставя, монтира и сервизира висококачествени зарядни станции за електромобили.

„ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД е член на Търговско Промишлена Палата в гр.Стара Загора и Българската Асоциация за Топлоенергетика.

Фирма „ЕНЕРГОКОНСУЛТ“ ЕООД е внедрила Система за управление на качеството ISO 9001:2015 с област на приложение:

  • доставка на резервни части и системи за енергийни обекти
  • проекти за доставка, монтаж и пускане в действие на колонки за зареждане на електромобили

Успехите на фирмата са резултат от усилията на целия екип от експерти за непрекъснато търсене на нови, още по-ефективни начини за удовлетворяване на потребностите на клиентите; от въвеждането на “добри практики” в комплексната дейност, до желанието на целия екип на “ЕНЕРГОКОНСУЛТ ” ЕООД за създаване на заслужено доверие към фирмата, завоювано с качество.
Качество без компромиси! Това е фирменото кредо на "EНЕРГОКОНСУЛТ" ЕООД. То присъства в дейността на фирмата още от първия ден на съществуването й.