Вятърна енергия

p1Използването на вятъра е най-древният и добре познат начин за уползотворяването на безплатната и неизчерпаема природна сила.

Вятърът се образува от различното нагряване на земната повърхност. Топлият въздух се издига на високо и образува област с ниско атмосферно налягане. Въздухът се премества от места с високо към места с ниско атмосферно налягане и колкото по-голяма е разликата, толкова по-силен е вятъра.

Основна характеристика на вятъра е неговата кинетична енергия. Тя е пропорционална на неговата плътност. Когато е студено, плътността на въздуха е по-голяма отколкото когато е топло.

Турбуленцията е друга важна характеристика на вятъра.

Тя е вредна за произвеждането на енергия, защото причинява допълнителен натиск върху витлата и количеството енергия намалява.

p2Работата на турбината зависи от скоростта и турбулентността на вятъра, височината на кулата и плътността на въздуха, затова е важно да се познава потенциала в избрания за инсталиране регион на страната и условията, при които е получен.

Вятърните електроцентрали са най-бырзо развиващия се отрасъл в световната енергетика през последните години. Това се дължи на безплатната вятърна енергия, екологичните й предимства и намаляващите цени на вятърните електроцентрали, приведени за единица инсталирана мощност (kW).

Сега и в бъдеще, себестойността и инвестициите за електричество от вятъра се очаква да бъдат най-ниски, в сравнение с всички други електропроизводства от екологичните и напълно възобновяеми енергоизточници