ЕНЕРГОКОНСУЛТ EООД - ВЕТРОЕНЕРГИЙНИ ИЗМЕРВАНИЯ

„ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД е основано през 2000 г. и се ползва с  добра репутация и име на коректен партньор.  

Основен предмет на дейност:

  • Консултации към топлоелектро централи
  • Развитие на вятърната енергия
  • Проекти за доставка, монтаж и пускане в действие на колонки за зареждане на електромобили

„ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД извършва разработки за използване на алтернативни енергийни източници.

Фирмата разполага с необходимите съоръжения, специалисти, опит и професионализъм за проучване възможностите за използване на вятърната енергия в перспективни зони. Всеки един от експертите в нея е високо квалифициран професионалист с умения за работа в екип.

„ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД извършва монтаж на кула с датчици за измерване параметрите на вятъра (скорост, посока, влажност, барометрично налягане и т.н.), обработва получената информация и дава заключения за пригодността на площадката за изграждане на вятърна електроцентрала.

Изготвя доклади за енергийният потенциал на обследваната територия.

Prilojenie 1.4 Plakat